Deisng av: Bjässegrodan!
Navigera
> Nyheter
> Skutans Logg
> Bilder/Filmer
> Projektet
> Tips Från Coachen
> Media
> Länkar
> Gästbok
> Anlita Oss
> Kontakt

> Boken
Vår planerade resa genom kanalerna 2007-06-11
- Rhône, Port St Louis – Lyon, 310 km, 12 slussar (avklarad)

- Saône, Lyon – St Symphorien, 202 km, 5 slussar (avklarad)

- Canal du Rhone au Rhin, St Symphorien – Niffer, 236 km, 114 slussar (påbörjad)

- Rhin/Rhen, Niffer – Duisburg (DE), 602 km, 10 slussar

- Rhen-Herne-kanal, Duisburg – Henrichenburg, 46 km, 5 slussar

- Dortmund-Ems-kanal, Henrichenburg – Bergeshövede, 92 km, 1 sluss

- Mittelland kanal, Bergeshövede – Süfeld, 237 km, 2 slussar

- Elbe-Seiten-kanal, Süfeld – Artlenburg, 115 km, 1 sluss

- Elbe, Artlenburg – Lavenburg, 4 km

- Elbe-Lübeck-kanal, Lavenburg – Lübeck, 62 km, 7 slussar

- Trave, Lübeck – Travemünde, 33 km


Till alla dessa slussar tillkommer stoppslussar, broöppningar, motströmmar och medströmmar. Stoppslussarna är oftast är öppna, men ibland får man ringa kanalbolaget och be dem komma och veva – eller krångla sig av båten och göra det själv.

Vi hoppas kunna vara ute i Ostersjon forsta veckan i juli for en sista manads segling upp genom Sverige.
 
Skutans loggbok
2007-06-30 Sluttampen
2007-06-21 Rhen, dagarna 17 -20
2007-06-20 Kanaldagboken, Dag 15-16
2007-06-19 Münster, men historien är platsobunden... vilket ord... platsobunden..
2007-06-14 Canal du Rhone au Rhin, Dag 12-15
2007-06-11 Vår planerade resa genom kanalerna
2007-06-09 Saone
2007-06-08 Rhone, dag 5-7
2007-06-06 att ga pa grund kan sluta pa olika satt...
2007-06-04 Rhone - fakta + Dag 1-4
Bläddra sida >>