Deisng av: Bjässegrodan!
Navigera
> Nyheter
> Skutans Logg
> Bilder/Filmer
> Projektet
> Besättning
> Förberedelser
> Båten
> Modifikationer
> Utrustning
> Ekonomi
> Färdväg
> Sponsorer
> Tips Från Coachen
> Media
> Länkar
> Gästbok
> Anlita Oss
> Kontakt

> Boken
Planering
Allting gick väldigt fort och planeringen är i sammanhanget ganska bristfällig. Eller så är det helt enkelt så att olika människor planerar olika mycket. Något som man dock av erfarenhet bör strukturera är ansvarsfördelningen och sätta upp tydliga deadlines och delmål. Ingen kan göra allt och alla bör vara insatta i hur arbetet fortskrider varför strukturen är viktig.

Vi gjorde om Danjel och Jonatans vardagsrum /sovrum till mission-planning-center-base och det är där vi planerar, möts och diskuterar. Där finns alla papper från möten, stora ritningar på båten sitter på väggen och seglingsliteraturen ligger överallt för den ivrige att förkovra sig i. VI har även köpt en bil, volvo 244 anno 1979 för att kunna ta oss till och från hamnen. Det är i efterhand en mycket uppskattad acessoar som vi sannolikt kommer att ha svårt att skiljas från.

När vi planerade rutten fick alla välja ut tio platser de ville besöka. Samtliga gemensamma lades till färdplanen och en plats fick man bestämma helt själv. Sen fördelades ansvaret med att ta reda på vad som gäller på olika platser med visum, valuta, in- och utklarering etc. Det funkade bra. Se till att alla har något att drömma om och att det alltid finns ett vidare mål inom räckhåll innan man slutligen styr mot hemmahamnen.
Kunskapsmässigt
Danjel gjorde under hösten första skepparexamensbiten; skärgårdsskepparförarintyget. Det är en ganska mesig kurs om man någonsin varit på en båt som mest kostar pengar men givetvis lär man sig alltid något. Inte minst kommer man genom kurser i kontakt med kunniga människor och småtips och råd utanför kursplanen är guld värt. Under våren gick Danjel nästa steg, Förarintyg för kustskeppare. Det var något knepigare och betydligt mera relevant än föregående kurs men det lämnade insikten att en äkta sjöbuse blir man på havet, inte vid skolbänken. Det tredje steget, Utsjöskepparexamen är något man bör "ha"för att segla långt. Har betyder lika mycket kunskapen som stämpeln i intygsboken. Kursboken, eller böckerna till alla moment kommer att finnas med på båten så när vi landar efter fullbordat varv ska alla vara genomblöta, gravade sjöbusar. Såväl praktiskt som teoretiskt.
> Båten